De projekter og investeringer, som markedsføres på Tessins platform, er typisk forbundet med en høj risiko. Ejendomsprojektet drives i mange tilfælde af mindre projektejere med begrænsede finansielle ressourcer, som søger topfinansiering, oftest uden eller med efterstillet sikkerhed.

Stort set alle projekter, der markedsføres på platformen, er forbundet med risici, der ikke accepteres af kreditinstitutter eller banker, hvilket også er grunden til, at det beregnede afkast ofte er usædvanligt højt. Ejendomsinvestorer uden erfaring på området bør altid rådføre sig med relevante eksperter såsom finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende, før der investeres gennem crowdfunding.

De forskellige investeringsprojekter har varierende risikoniveauer, og investoren bør være bevidst om, at en investering altid er forbundet med risici, og at hele eller dele af investeringen kan gå tabt.

Læs mere om risici generelt. De mere projektspecifikke risici fremgår af det investeringsmateriale, som projektejeren distribuerer til de investorer, der har reserveret andele.

Tilbage