Investera i fritidshus

Tycker du att marknaden för fritidshus är intressant men är inte redo för att köpa ett eget prospekt? Genom nya investeringsformer kan du investera i fritidshus som projekteras av fastighetsutvecklare. I Sverige är det oerhört vanligt att semestern spenderas i ett fritidshus, hyrt eller i egen ägo. Och eftersom befolkningen växer kan efterfrågan komma att öka i framtiden. Tessin möjliggör att du kan investera i fritidshus som uppförs av olika typer av fastighetsbolag. Genom att du lånar ut dina pengar till företaget som bygger fritidshuset får du ränta på insatsen. När du investerar i fritidshus blir din roll lik den banken har i vanliga fall. Fastighetsbolaget som bygger fritidshusen säljer eller hyr ut den färdiga byggnationen och du får utdelning i form av ränta och liknande. Om du vill investera i fritidshus via Tessin bör du vara medveten om att många projekt är i väldigt tidigt skede. Detta gör att finansiering via banken inte är möjlig då bankens krav sällan uppfylls när fastighetsprojekt är i tidiga skeden. Därför är investerarnas insats mycket viktig för att fastighetsbolagens projekt ska kunna genomföras. Du som investerar i fritidshus via Tessin får i sin tur en god ränta på din investering i och med att projekten klassas som högriskprojekt. För att kunna avgöra om du hittat rätt investeringsprojekt för dig är det viktigt att du går igenom all den information som fastighetsbolagen ger dig via Tessins plattform. Om du är oerfaren eller saknar tillräcklig kunskap för att ta till dig informationen som tillhandahålls är det till fördel att du kontaktar en finansiell rådgivare som kan hjälpa dig när du väljer att investera i fritidshus. Tessin är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och avtalen och överföringarna görs enligt säkra metoder. Vill du veta mer? Läs om hur det fungerar när du vill investera i fritidshus via Tessin här!