Investera i förvaltning

Att investera i förvaltning är nu möjligt för alla. Har du kapital du vill investera istället för att låta det ligga orört på banken? I och med att världen förändras oerhört snabbt skapas det hela tiden nya möjligheter för dig som exempelvis vill investera i förvaltning. Det sägs att utvecklingen accelererar i den takt att samma mängd utveckling som skett under de senaste 100 åren kommer ske på 20 år från och med nu. Det innebär att tekniken och den digitala utvecklingen gör många saker enklare. Till exempel att investera i förvaltning. Tessin är en digital tjänst som skapar ett forum där bolag som har olika typer av fastighetsprojekt möter investerare. Du som investerare kan välja bland de projekt som publiceras på Tessin och investera i förvaltning eller andra typer av fastighetsprojekt. Alla projekt på Tessin är inom fastighetsbranschen. Denna bransch har tidigare varit relativt sluten och endast dem med stort kapital och rätt kontakter har haft möjlighet att investera i förvaltning och andra typer av fastighetsprojekt. Via Tessin kan du som investerar börja med en lägre insats än normalt eftersom varje projekt har fler investerare än traditionellt sett. För att börja investera i förvaltning behöver du registrera dig på Tessin. Detta konto ger dig tillgång till något vi kallar för anslagstavlan. Det är på anslagstavlan du kan leta efter det projekt du vill investera i. När du hittat det projekt du tror på bokar du in din tänkta investering genom att anmäla ditt intresse. Ännu har du inte bundit dig till att investera men i nästa steg får du all information du behöver för att genomföra investeringen. Du signerar investeringen digitalt och du får sedan regelbundna uppdateringar från bolaget du investerat i via Tessin. Att investera i förvaltning behöver inte vara svårt, dock innebär alla typer av investeringar risker. Se därför till att du är väl medveten om de risker som förknippas med ditt projekt när du exempelvis investerar i förvaltning.