Crowdfunding i Sverige av fastighetsprojekt

Bygg din portfölj med säkerställda fastighetslån

Rest kapital (SEK)
Återbetalt (SEK)
Investerare
Genomförda projekt

Steg för steg

Så fungerar det

Utforska

Börja med att leta efter ett fastighetsprojekt som du tror på och vill placera ditt kapital i.

Investera

När du hittat ett projekt som du gillar väljer du hur mycket kapital du vill investera.

Följ

Via Tessin får du sedan löpande information om fastighetsprojektet du valt att investera i.

Avkastning

Avkastning skapas genom återbetalning av lån jämte ränta.

Håll dig uppdaterad om nya projekt

Registrera dig för vårt populära nyhetsbrev med tips och råd om fastighetsinvesteringar samt nyheter om alla nya investeringsmöjligheter som lanseras via Tessins crowdfundingplattform. För att komma igång skickar vi dig även vår e-bok: "9 steg till en lyckad fastighetsinvestering"

Ange din e-post för att läsa mer:

Läs mer om Crowdfunding i Sverige

Investera i fastigheter

Crowdfunding i Sverige har blivit allt mer populärt de senaste åren, även när det gäller finansiering i fastighetsbranschen. Via Tessin har investerare möjlighet att vara en del av svensk crowdfunding och fastighetsbolag har möjligheten att söka kapital med hjälp av crowdfunding. Det är ett effektivt sätt för företaget att finansiera nya projekt och en möjlighet för investerare att hitta nya spännande projekt att investera i. Crowdfunding i Sverige kan se olika ut. De företag som söker finansiering kan vara etablerade företag som funnits länge eller nyare aktörer på marknaden. Crowdfunding genom svenska investerare via Tessin innebär att fastighetsutvecklare kan publicera sina projekt mot fler investerare som investerar lägre belopp, i jämförelse med traditionella fastighetsinvesteringar med ett fåtal intressenter. Tessin fungerar som en svensk crowdfunding-plattform där projektägare har möjlighet att publicera och marknadsföra fastighetsprojekt med målet att hitta dig som är svensk crowdfunding-investerare och intresserad av fastighetsinvesteringar. Crowdfunding i Sverige innebär en ny typ av investeringsform där flertalet mindre investerare går ihop för att finansiera ett projekt i utbyte mot exempelvis andelar. När det gäller crowdfunding av svenska fastighetsprojekt via Tessin, regleras antalet investerare till ett maximalt antal på 200 investerare och villkoren för avkastning bestäms i förväg. Det innebär att företaget som söker finansiering sätter upp en affärsplan där projektägaren i detalj beskriver sitt erbjudande. I erbjudandet framgår även hur stor avkastning som beräknas samt vilka villkor gäller för att avkastningen ska förverkligas. Genom crowdfunding kan svenska fastighetsprojekt, som inte vore möjliga annars, genomföras.

Crowdfunding i Sverige är stadigt växande och de senaste åren har mängden investerare, som väljer att investera sitt kapital genom crowdfunding tillsammans med andra svenska crowdfunding-investerare, växt. För att kunna investera i svenska crowdfunding-investeringar via Tessin behöver du som investerare skapa ett konto. Ett konto är en förutsättning för att du ska kunna ta del av den information om investeringsmöjligheter som publiceras på Tessins anslagstavla. Ett konto krävs också för att du ska kunna genomföra din investering i något av de svenska crowdfunding-projekt som finns på plattformen. Tessin är registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen och möjliggör crowdfunding i Sverige för olika typer av fastighetsprojekt. Fördelarna med crowdfunding för svenska företag är att man får in ett kapitaltillskott som kanske inte varit möjligt att få utan crowdfunding genom svenska investerare. Vill du vara en del av nätverket och investera ditt kapital genom crowdfunding i Sverige? Läs mer om de fastighetsprojekt som tidigare rest kapital via Tessin och registrera dig idag.

Läs mer