$page.crowdfunding-in-sweden.hero.title$

Bygg din portfölj med säkerställda fastighetslån

Rest kapital
2 092 160 692 SEK
Investerare
51 268
Genomförda projekt
195
Återbetalt
1 105 519 812 SEK

Steg för steg

Så fungerar det

1. Utforska

Börja med att leta efter ett crowdfundingprojekt som du tror på och vill placera ditt kapital i.


2. Utforska

När du hittat ett fastighetsprojekt som du gillar väljer du hur mycket kapital du vill investera.


3. Följ

Via Tessin får du sedan löpande information om crowdfundingprojektet du valt att investera i.


4. Avkastning

Avkastning skapas genom återbetalning av lån jämte ränta.

Håll dig uppdaterad om nya projekt

Registrera dig för vårt nyhetsbrev för att ta del av nya investeringsmöjligheter som lanseras via Tessins crowdfundingplattform.

För att komma igång skickar vi dig även vår e-bok:
"9 hemligheter bakom en lyckad fastighetsinvestering"

Vanliga frågor och svar

Varför ska man investera i fastigheter i Sverige?

I Sverige finns det en stor mängd spännande fastighetsprojekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker attraktiva avkastningsnivåer. Av dessa anledningar i kombination med en utbredd bostadsbrist går det att konstatera att de traditionella investeringsmodellerna inte längre räcker till. På Tessins plattform ges privatpersoner och bolag möjligheten att investera i fastigheter i Sverige genom crowdfunding.

Vad investerar man i?

I Sverige finns det en stor mängd spännande fastighetsprojekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker attraktiva avkastningsnivåer. Av dessa anledningar i kombination med en utbredd bostadsbrist går det att konstatera att de traditionella investeringsmodellerna inte längre räcker till. På Tessins plattform ges privatpersoner och bolag möjligheten att investera i fastigheter i Sverige genom crowdfunding.

Vilka risker finns när man investerar genom crowdfunding i Sverige?

Projekten som marknadsförs på Tessins plattform handlar i många fall om toppfinansiering utan, eller med, efterställda säkerheter. Projekten drivs ofta av mindre projektägare med begränsade finansiella resurser. Detta medför att investeringsprojekten normalt sett betraktas som riskfyllda. En tydlig majoritet av projekten som marknadsförs på plattformen är förknippade med risker som normalt inte accepteras av kreditinstitut eller banker. Av dessa skäl är den beräknade avkastningen ofta ovanligt hög.

Vid bristande erfarenhet avseende fastighetsinvesteringar bör investeraren alltid redogöra med finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande innan investeringsbeslut tas.

Risknivån i olika investeringsprojekt varierar och investeraren bör vara medveten om att en investering alltid är förknippad med risken att hela eller delar av investeringen går förlorad.

Läs mer om risker i allmänhet. De mer projektspecifika riskerna framgår av det investeringsmaterial som projektägaren distribuerar till de investerare som reserverat andelar.

Hur följer jag min investering?

Varje investerare har möjlighet att följa projektets utveckling via Tessins plattform där projektägaren svarar på frågor och skriver lägesuppdateringar. Fastighetsutvecklaren avgör hur ofta lägesuppdateringar utges, men vanligtvis sker de kvartalsvis. Informationen är normalt sett relativt kortfattad och överskådlig utan några finansiella rapporter eller nyckeltal. En fördel med att investera i fastigheter via crowdfunding i Sverige är att man har chansen att besöka fastigheten på plats.

Finns det någon koppling mellan Tessin och fastighetsutvecklaren?

Tessins roll är att tillhandahålla en plattform som erbjuder möjligheten att investera i fastigheter. I samband med detta företräder bolaget varken fastighetsutvecklaren eller investeraren. Tessin har inte någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över projektägaren eller investeringserbjudandet.

Hur går det till när man genomför en crowdfunding-investering i Sverige?

Tessins plattform består av ett tekniskt verktyg och en elektronisk anslagstavla som fastighetsutvecklare kan nyttja i syfte att marknadsföra sin verksamhet och projekt samt för att hitta potentiella investerare.

Det första steget för att göra en investering är att reservera andelar via plattformen. En reservation är en icke-bindande intresseanmälan för att investera i den kommande crowdfunding-resningen i ett specifikt projekt. Efter att en reservation genomförts så distribuerar fastighetsutvecklaren (normalt inom en vecka) ett utförligare investeringsmaterial via e-post till alla som reserverat andelar. Efter att investeringsmaterialet distribueras så erbjuds investeraren att genomföra sin investering genom att underteckna ett skuldebrev via den digitala signeringstjänsten Scrive. I samband med att skuldebrevet undertecknas via BankID uppstår juridisk bundenhet för investeraren.

Efter att investeraren undertecknat så skickas en betalningsinstruktion avseende hur kapitalet ska överföras till angivet bankgiro inom angiven tid.

När sker återbetalning av det investerade beloppet?

I samband med deltagandet i en crowdfunding-resning har investeraren utöver det investerade beloppet även rätt att erhålla avkastning enligt överenskomna villkor vid löptidens slut. Återbetalning ska ske enligt de datum som finns specificerade i skuldebrevet samt under rubriken "Återbetalningsmetod / exit-strategi. I Tessins nyhetsbrev uppdateras investerare om de återbetalningar som skett i genomförda kapitalresningar via crowdfunding i Sverige.

Kostar det något att bli medlem?

På Tessins plattform är det gratis att investera i fastigheter genom crowdfunding i Sverige. Dessutom får du tillgång till en e-bok om fastighetsinvesteringar utan kostnad.

Läs mer om Crowdfunding i Sverige

Investera i fastigheter

page.crowdfunding-in-sweden.read-more.content

Läs mer