Hur går det till när man genomför en crowdfunding-investering i Sverige?

Tessins plattform består av ett tekniskt verktyg och en elektronisk anslagstavla som fastighetsutvecklare kan nyttja i syfte att marknadsföra sin verksamhet och projekt samt för att hitta potentiella investerare.

Det första steget för att göra en investering är att reservera andelar via plattformen. En reservation är en icke-bindande intresseanmälan för att investera i den kommande crowdfunding-resningen i ett specifikt projekt. Efter att en reservation genomförts så distribuerar fastighetsutvecklaren (normalt inom en vecka) ett utförligare investeringsmaterial via e-post till alla som reserverat andelar. Efter att investeringsmaterialet distribueras så erbjuds investeraren att genomföra sin investering genom att underteckna ett skuldebrev via den digitala signeringstjänsten Scrive. I samband med att skuldebrevet undertecknas via BankID uppstår juridisk bundenhet för investeraren.

Efter att investeraren undertecknat så skickas en betalningsinstruktion avseende hur kapitalet ska överföras till angivet bankgiro inom angiven tid.

Till vanliga frågor