Vad investerar man i?

I Sverige finns det en stor mängd spännande fastighetsprojekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker attraktiva avkastningsnivåer. Av dessa anledningar i kombination med en utbredd bostadsbrist går det att konstatera att de traditionella investeringsmodellerna inte längre räcker till. På Tessins plattform ges privatpersoner och bolag möjligheten att investera i fastigheter i Sverige genom crowdfunding.

Till vanliga frågor