Finns det någon koppling mellan Tessin och fastighetsutvecklaren?

Tessin erhåller en plattform som fungerar som en anslagstavla där fastighetsutvecklare kan marknadsföra projekt inför ett antal investerare. Detta innebär att Tessin varken direkt eller indirekt har någon koppling, inflytande eller ansvar över projektägaren eller investeringserbjudandet. Tessins roll innefattar inte heller att företräda fastighetsutvecklaren eller investeraren, och Tessin gör heller inga bedömningar av projektägaren eller investeringserbjudandet. Utöver detta ger Tessin inga rekommendationer eller utlåtanden till någon part avseende de investeringserbjudanden som ligger till grund för en kapitalresning via crowdfunding i Sverige.

Till vanliga frågor