Finansiera ditt fastighetsförvärv genom Tessin

Finansiera ditt fastighetsförvärv genom Tessin

Trodde du som fastighetsutvecklare att Tessin bara finansierar nyproduktion av bostadsrättsfastigheter? Du är kanske inte ensam, men faktum är att vi marknadsför många, många olika former av finansiering av fastigheter. Läs vidare för att se hur vi exempelvis kan hjälpa dig när du vill förvärva en befintlig fastighet.

Tessin är Nordens största crowdfundingplattform för digital fastighetsfinansiering, och fler än 150 projekt har hittills finansierats med 1,6 miljarder kronor av Tessins fler än 48 000 medlemmar. Även om nyproduktion är den vanligaste formen av projekt som marknadsförs, då det för tillfället är attraktivt att producera bostadsrätter, är detta långt ifrån den enda typen av projekt som du som fastighetsutvecklare och -ägare kan ta hjälp av Tessin för.

Faktum är, att Tessin genom sina medlemmar erbjuder finansieringslösningar för ett brett spektrum av fastighetsprojekt. Utöver nyproduktion - som kanske är det vanligaste ändamålet - erbjuder vi också lösningar för projekt som rör förvärv, konverteringar, renoveringar, refinansieringar och bryggfinansieringar. Vad du än har för finansieringsbehov som fastighetsägare, kan Tessins erfarna finansieringsrådgivare ta fram en anpassad lösning som passar just dig.

Låt oss därför idag titta närmare på vad Tessin gör för dig som fastighetsutvecklare som söker finansiering för att förvärva en fastighet.

Professionella finansieringsrådgivare skräddarsyr din förvärvsfinansiering

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt, allt från nybyggnation, förvärv, och konverteringar till refinansieringar.

Läs mer om fastighetsfinansiering på Tessin

Dina fördelar är många som fastighetsutvecklare att söka finansering via Tessin och kontakta våra finansieringsrådgivare. Vi kan ta fram en flexibel och skräddarsydd lösning för dig när du planerar att förvärva en fastighet, och du kan läsa mer om vad våra finansieringsrådgivare kan göra för dig i ett tidigare inlägg.

Hur kan då Tessin bidra i dina förvärvsplaner?

Som exempel på när Tessin är ett utmärkt alternativ, kan nämnas lägen när du har kapital bundet i andra projekt och vill öka tempot eller hålla igång en hög takt för parallella projekt. Låt säga att du genomför ett projekt som du räknar med att färdigställa efter ett års tid men vill redan nu sätta igång med nästa förvärv. Istället för att vänta 12 månader med detta andra projekt tills du får loss kapital från det första, kan du sätta igång tidigare genom att ta ett lån från Tessins medlemmar som du sedan återbetalar när du frigör kapital från det första projektet.

På så vis kan du snabba på din omsättningstakt och således också öka din intjäning. I sådana lägen kan det vara värt att temporärt ta något dyrare finansiering än vad du kanske får hos banken, men din belåningsgrad kan däremot tillåtas vara högre än vad en bank kan erbjuda.

Hur du finansierar återbetalningen av ditt förvärvslån skiljer sig emellertid något jämfört med då du finansierar nyproduktion när återbetalning görs med pengarna som du får in när du säljer den sedermera färdigställda fastigheten. Med finansiering av ett köp av en fastighet som du vill behålla, får du istället finna likvida medel på annat håll för att återbetala lånet om inte medlen kommer från försäljning av fastigheten. Exempelvis kan du istället sälja en annan fastighet i ditt fastighetsbestånd, som i exemplet i förrförra stycket, eller genom att amortera från det löpande kassaflödet från ditt befintliga bestånd.

Så gjorde exempelvis Annika Backlund AB när de finansierade förvärvet av ytterligare fastigheter i augusti 2019. Amortering jämte räntebetalningar sker årsvis från fastighetsbeståndets kassaflöde och genom successivt ökad bankbelåning. Lånet via Tessin löper upp till 4 år och amorteras med 25 procent per år under löptiden.

Oavsett din situation och dina behov som fastighetsägare som är ute efter att förvärva en eller flera fastigheter, kan våra finansieringsrådgivare hitta en lösning som passar dig.

Inspireras av tidigare finansieringar vid köp av fastighet

För att hitta mer inspiration om hur du kan ta hjälp av Tessins plattform för dina fastighetsförvärv, kan du titta närmare på ett axplock av framgångsrika förvärvsprojekt som tidigare genomförts::

Som synes, har fastighetsägare genomfört många olika sorters förvärv med finansiering via Tessin, och för att bara nämna några exempel, har förvärv gjorts av allt från hyresfastigheter till industrilokaler och vårdfastigheter.

Om du är en fastighetsägare som är ute efter att göra ditt nästa förvärv och behöver finansiering, kontakta våra finansieringsrådgivare idag för att ta fram finansiering som passar dig.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: