Kvalitetsbostäder Växjö AB • Växjö

Investera i Förvärv och ombyggnation i toppläge

Investera i en fastighet i centrala Växjö ursprungligen uppförd 1933. Projektägaren planerar en allmän upprustning av fastigheten samt ombyggnad av befintliga lokaler till bostäder. Investeringen, som sker i form av lån, säkerställs genom aktiepant och borgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag har genom sitt nybildade dotterbolag ingått avtal om att förvärva en paketerad fastighet i centrala Växjö. Koncernen tar nu in lån om 6,5 mkr från Tessins investerare för att toppfinansiera förvärvet samt för att investera i renovering och ombyggnation av befintliga lokaler till bostäder. Planen är att fastigheten därefter ska ombildas till en bostadsrättsförening.

Projektets styrkor

  • Kort löptid - 11 månader
  • Centralt läge - 9,75 % årsavkastning
  • Lånet säkerställt genom aktiepant och borgen

Rest kapital
6 470 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
42
Investeringsslag
Lån
Löptid
11 mån
Årsränta
9,75 %
Minimiinvestering
100 000 SEK
Lånenummer
#16109-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.

Registrera konto