Fördelarna med Tessin för fastighetsutvecklare

Tessin är ett fintech-bolag med entreprenörsanda och förståelse för de möjligheter och utmaningar som små och medelstora fastighetsutvecklare upplever. Vi erbjuder en metod för alternativ finansiering som har intagit en position som både komplement och utmanare till de befintliga bankerna på marknaden för utlåning till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare.

Bankerna har kraftigt dragit ned på sin utlåning mot fastighetsbranschen - något som du som verksam i branschen säkert har märkt av. Detta beror främst på uppdaterade regelverk, i form av Basel III vilket vi har talat närmare om i ett tidigare inlägg. 2021 kommer dessutom Basel IV implementeras och det kommer knappast göra banker mer benägna att öppna upp kapitalkranen.

Basel III har medfört att belåningsgraden som banker tillåter har sjunkit ned till omkring 60 procent från tidigare 80-90 procent. Dessutom har banker regulatoriska krav att inte ha för stor exponering mot enskilda branscher, såsom fastighetssektorn. Detta regelverk har därför gett upphov till ett finansieringsvakuum för fastighetsbolag - ett gap som Tessin överbryggar.

Lånen som förmedlas via Tessin fyller dock inte bara mellanskillnaden mellan vilken belåningsgrad banker tillät förr och vilken belåningsgrad de tillåter nu. I många projekt ersätter Tessins medlemmar helt banken och är de enda långivarna för projekten.

Vilka fördelar hittar du som projektägare hos Tessin?

Vad kan du som fastighetsutvecklare förvänta dig när du söker finansiering via Tessin? Eftersom vi är ett fintech-bolag med entreprenörsanda, är vi mycket mer agila än de trögrörliga kolosser som banker utgör. Första och främsta fördelen är att vi har en snabb process. Istället för att vänta tre månader för kreditbeslut och utbetalning, tar det hos Tessin cirka tre veckor.

För att finansiera fastighetens byggande, får du som projektägare när du vänder dig till Tessin en skräddarsydd och flexibel lösning utan krav på amorteringar eller räntebetalning förrän projektet är slutfört. Dessutom accepteras en högre belåningsgrad än hos banken, och även om bankerna generellt har stramat åt sin utlåning till projekt av mindre storlek, är det något som Tessin inte har gjort.

För närvarande erbjuds lån på mellan 5 mkr och 30 mkr, men i framtiden kommer vi också kunna erbjuda desto större lån än så. Det beror på att vi arbetar på att ta fram en produkt riktad mot institutionella investerare som kan gå in med större belopp, vilket kommer ytterligare bredda vårt erbjudande till fastighetsutvecklare. Här finns alltså en flexibilitet om du vill söka finansiering via Tessins nätverk som komplement till ett banklån i botten, eller som en stand-alone-lösning med bara Tessins medlemmar som investerare. Vi är vana med att samarbeta med banker och andra aktörer.

Kontakta oss för en skräddarsydd finansieringslösning

Tessins medarbetare sitter på bred erfarenhet och kunskap från både fastighets- och finansieringsbranschen. Här finner du alltså insiktsfull förståelse för affären samt en tillmötesgående vilja att ta fram skräddarsydda lösningar, oavsett hur ditt finansieringsbehov gestaltar sig och var i landet du verkar.

För närvarande har Tessin fler än 41 000 registrerade medlemmar och milstolpen 100 kapitalresningar passerades under hösten 2018, med över 1,2 miljarder kronor som förmedlats till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare över hela Sverige. Gå in på vår sida för fastighetsutvecklare för mer detaljer samt kontaktuppgifter till våra engagerade finansieringsrådgivare.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: