Reist kapital
186 096 319 EUR
Investorer
50 465
Gjennomførte prosjekter
178
Tilbakebetalt
100 026 403 EUR

Steg for steg

Slik fungerer det

1. Utforsk

Begynn med å lete etter et crowdfunding-prosjekt du tror på og ønsker å plassere kapital i.


2. Invester

Når du har funnet et eiendomsprosjekt du liker, velger du hvor mye kapital du vil investere.


3. Følg

Fra Tessin får du deretter løpende informasjon om crowdfunding-prosjektet du har valgt å investere i.


4. Avkastning

Avkastning oppnås ved tilbakebetaling av lån og renter, utbytte eller innløsning av aksjer.

Hold deg oppdatert om nye prosjekter

Registrer deg for å motta vårt nyhetsbrev og vi sender informasjon om nye investeringsmuligheter som lanseres via Tessins crowdfunding-plattform.

For å gjøre det enklere å komme i gang sender vi deg også vår e-bok:
"9 hemligheter bakom en lyckad fastighetsinvestering" (9 hemmeligheter bak en vellykket eiendomsinvestering)

Vanlige spørsmål og svar

Hvorfor trengs Tessin?

Det finnes en stor mengde spennende eiendomsprosjekter som ikke blir gjennomført på grunn av manglende finansiering. Det finnes også store mengder kapital som er på jakt etter attraktive avkastningsnivåer og investeringsmuligheter. Det ovenstående, kombinert med utstrakt boligmangel, er en indikasjon på at tradisjonelle finansieringsmodeller i dag ikke er tilstrekkelige. Ved hjelp av crowdfunding knytter Tessins plattform sammen eiendomsutviklere og investorer som i fellesskap realiserer prosjekter som det ellers ikke hadde vært mulig å gjennomføre.

Hva investerer man i?

På Tessins plattform brukes crowdfunding-modellen kun på eiendomsrelaterte prosjekter og investeringer. Plattformen stilles per i dag til rådighet bare for prosjekteiere som har til hensikt å markedsføre ikke-omsettelige gjeldsbrev (direktelån) eller preferanseaksjer i aksjeselskaper.

Hvordan foregår det når man investerer i form av crowdfunding?

Tessins plattform består av et teknisk verktøy samt en elektronisk oppslagstavle som eiendomsutviklere kan benytte for å markedsføre sin virksomhet og sine prosjekter for å finne potensielle investorer. Ved crowdfunding går mange investorer sammen for å fremskaffe et større beløp i fellesskap.

Hvis man er interessert i et spesifikt prosjekt, kan man reservere andeler ved hjelp av plattformen. En reservasjon er en ikke-bindende melding om interesse knyttet til det spesifikke prosjektet. Etter at en reservasjon er gjennomført, distribuerer eiendomsutvikleren (normalt innen en uke) mer utførlig investeringsmateriell på e-post til alle som har reservert andeler. I løpet av noen dager tilbys investoren å gjennomføre investeringen ved å undertegne en tegningsordre eller et gjeldsbrev (avhengig av om det er lån eller preferanseaksjer som blir tilbudt) via den digitale signeringstjenesten Scrive. Juridisk binding for investoren oppstår i forbindelse med at tegningsordre eller gjeldsbrev undertegnes med BankID. Etter at investoren har undertegnet, skal kapitalen overføres til angitt bankkonto innen angitt tid.

Vilka risker medför en investering via crowdfunding?

De projekt och investeringar som marknadsförs på Tessins plattform är normalt sett förknippade med hög risk. Fastighetsprojekten drivs i många fall av mindre projektägare med begränsade finansiella resurser som söker toppfinansiering, oftast utan eller med efterställda säkerheter.

I stort sett alla projekt som marknadsförs på plattformen är förknippade med risker som inte accepteras av kreditinstitut eller banker, vilket bidrar till att den beräknade avkastningen ofta är osedvanligt hög. Den som inte är att betrakta som erfaren fastighetsinvesterare bör alltid redogöra med finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande innan en investering genom crowdfunding genomförs.

De olika investeringsprojekten har varierande risknivåer och investeraren bör vara medveten om att en investering alltid är förknippad med risken att hela eller delar av investeringen går förlorad.

Läs mer om risker i allmänhet. De mer projektspecifika riskerna framgår av det investeringsmaterial som projektägaren distribuerar till de investerare som reserverat andelar.

Når skjer tilbakebetalingen av det investerte beløpet?

På Tessins plattform har du som investor i en kapitalreising i form av crowdfunding, i tillegg til det investerte beløpet, også rett til å motta den angitte avkastningen ifølge de angitte vilkårene. Tilbakebetaling skal skje på de avtalte datoene som er spesifisert i gjeldsbrevet samt under overskriften «Tilbakebetalingsmetode/exit-strategi».

Finnes det noen kobling mellom Tessin og eiendomsutvikleren?

Tessin har ingen direkte eller indirekte kobling, innflytelse eller ansvar overfor prosjekteieren eller investeringstilbudet. Tessin representerer verken eiendomsutvikleren eller investoren, foretar ingen vurdering av prosjekteieren eller investeringstilbudet og gir ingen som helst anbefalinger eller uttalelser til noen part med hensyn til investeringstilbudet. Tessins rolle er å levere en oppslagstavle der eiendomsutviklere kan markedsføre prosjekter for å innhente finansiering ved hjelp av crowdfunding.

Koster det noe å bli medlem?

Nei, på Tessins plattform er det gratis å gjennomføre eiendomsinvesteringer i form av crowdfunding. I tillegg får du tilgang til en gratis e-bok om eiendomsinvestering.

Hvordan følger jeg opp investeringen?

Når en eiendomsutvikler har gjennomført en kapitalreising ved hjelp av crowdfunding, har du som investor mulighet til å følge prosjektets utvikling gjennom oppdateringer på Tessins plattform. Frekvensen på oppdateringene avhenger av eiendomsutvikleren, men de publiseres vanligvis hver tredje måned. Informasjonen er normalt sett relativt kortfattet og oversiktlig, uten økonomirapporter eller nøkkeltall. En fordel med eiendomsinvestering er muligheten til å besøke eiendommen og iaktta bygget på stedet.

Mer om crowdfunding

Invester i eiendom via crowdfunding

Med Tessin kan du velge crowdfunding som investeringsform når du ønsker å investere kapital i eiendomsprosjekter. Med crowdfunding kan privatpersoner sammen med andre investere mindre beløp i flere ulike eiendomsprosjekter enn tidligere, fordi vår tekniske plattform gjør det mulig å håndtere mange mindre investorer. Selskapene kan velge å søke finansiering til eiendomsprosjekter i form av crowdfunding i regi av Tessin. Selskapet får da tilgang til en oppslagstavle der de presenterer og markedsfører prosjektet, planen og vilkårene samt informasjon om virksomheten. Ved å registrere en konto på Tessin kan du som privatperson velge crowdfunding av eiendomsprosjekter som investeringsform. Du har sikkert hørt om crowdfunding tidligere. Tradisjonelt har det handlet om at en privatperson eller en bedrift har startet et crowdfunding-prosjekt for å samle inn penger til et prosjekt eller et spesifikt mål. Nå har det vokst frem en ny form for crowdfunding. I utlandet kalles dette equity crowdfunding eller crowdfunding investment. Det innebærer at investorene som går sammen og investerer, får andeler i prosjektet og mulighet til avkastning. For eiendomsbransjen passer crowdfunding ypperlig (internasjonal betegnelse: real estate crowdfunding). Årsaken er at eiendomsbransjen ofte har krevd et bredt kontaktnett og svært mye kapital for å kunne investere i boliger. Nå brukes plattformer som Tessin for å markedsføre eiendomsprosjekter som er på jakt etter finansiering i form av crowdfunding. Privatpersoner kan deretter melde interesse for diverse prosjekter og investere i disse sammen med andre. For å begynne å investere gjennom crowdfunding som privatperson, må du registrere en konto. Hos Tessin kreves dette for at du skal kunne få informasjon om prosjektene som markedsføres på oppslagstavlen.

Tessin legger til rette for equity crowdfunding for bedrifter ved å tilby en digital plattform. Prosjektene som publiseres på Tessins oppslagstavle, er eiendomsprosjekter. Prosjekteieren kan være en ny aktør på markedet, eller det kan være et selskap som har eksistert lenge. Selskap som vil hente kapital ved hjelp av en større andel investorer, tilbyr investorene en type deleierskap i form av for eksempel preferanseaksjer eller rente på et crowdfunding-lån. Hos Tessin er antall crowdfunding-investorer fastsatt til maks. 200, av regulatoriske hensyn. Crowdfunding kategoriseres som en høyrisikoinvestering, uansett om det handler om investering i form av gjeldsbrev eller preferanseaksjer. Årsaken er at prosjektene som markedsføres på crowdfunding-plattformer ofte er i en svært tidlig fase og i mange tilfeller ikke oppfyller bankenes kriterier for finansiering. Høy risiko innebærer også usedvanlig høy avkastning når det gjelder crowdfunding-investeringer i regi av Tessin. Det er imidlertid viktig å være klar over at hele eller deler av kapitalen du investerer kan gå tapt, uansett type investering. Derfor er det viktig at du som investerer forstår og kan lese deg til den informasjonen som deles om prosjektene når de publiseres.

For selskapene innebærer crowdfunding ikke bare mulighet for finansiering som ellers ikke hadde vært mulig, men også en mulighet for ekstra synlighet. Mange av dem som investerer i regi av Tessin kan i sin tur bli ambassadører for selskapet når de investerer i selskapets prosjekter. Tessins nettverk består av eiendomsinteresserte og resurssterke investorer. Disse kan komme til å bli fremtidige kunder, leverandører og partnere. Tror du at ditt selskap kan ha nytte av crowdfunding? Les mer om hvordan du kan søk finansiering via Tessin, og se eiendomsprosjektet ditt bli til virkelighet.

Les mer