Hvorfor trengs Tessin?

Det finnes en stor mengde spennende eiendomsprosjekter som ikke blir gjennomført på grunn av manglende finansiering. Det finnes også store mengder kapital som er på jakt etter attraktive avkastningsnivåer og investeringsmuligheter. Det ovenstående, kombinert med utstrakt boligmangel, er en indikasjon på at tradisjonelle finansieringsmodeller i dag ikke er tilstrekkelige. Ved hjelp av crowdfunding knytter Tessins plattform sammen eiendomsutviklere og investorer som i fellesskap realiserer prosjekter som det ellers ikke hadde vært mulig å gjennomføre.

Til vanlige spørsmål