Hva investerer man i?

På Tessins plattform brukes crowdfunding-modellen kun på eiendomsrelaterte prosjekter og investeringer. Plattformen stilles per i dag til rådighet bare for prosjekteiere som har til hensikt å markedsføre ikke-omsettelige gjeldsbrev (direktelån) eller preferanseaksjer i aksjeselskaper.

Til vanlige spørsmål