Hvordan foregår det når man investerer i form av crowdfunding?

Tessins plattform består av et teknisk verktøy samt en elektronisk oppslagstavle som eiendomsutviklere kan benytte for å markedsføre sin virksomhet og sine prosjekter for å finne potensielle investorer. Ved crowdfunding går mange investorer sammen for å fremskaffe et større beløp i fellesskap.

Hvis man er interessert i et spesifikt prosjekt, kan man reservere andeler ved hjelp av plattformen. En reservasjon er en ikke-bindende melding om interesse knyttet til det spesifikke prosjektet. Etter at en reservasjon er gjennomført, distribuerer eiendomsutvikleren (normalt innen en uke) mer utførlig investeringsmateriell på e-post til alle som har reservert andeler. I løpet av noen dager tilbys investoren å gjennomføre investeringen ved å undertegne en tegningsordre eller et gjeldsbrev (avhengig av om det er lån eller preferanseaksjer som blir tilbudt) via den digitale signeringstjenesten Scrive. Juridisk binding for investoren oppstår i forbindelse med at tegningsordre eller gjeldsbrev undertegnes med BankID. Etter at investoren har undertegnet, skal kapitalen overføres til angitt bankkonto innen angitt tid.

Til vanlige spørsmål