Hvilke risikoer medfører en investering ved hjelp av crowdfunding?

Prosjektene og investeringene som markedsføres på Tessins plattform, er normalt sett forbundet med høy risiko. Eiendomsprosjektene drives i mange tilfeller av mindre prosjekteiere med begrensede økonomiske ressurser som er på jakt etter toppfinansiering, oftest uten eller med etterstilt sikkerhet.

Stort sett alle prosjekter som markedsføres på plattformen er forbundet med risikoer som ikke aksepteres av kredittinstitutter eller banker, noe som bidrar til at den beregnede avkastningen ofte er usedvanlig høy. Hvis man ikke er å betrakte som en erfaren eiendomsinvestor, bør man alltid rådføre seg med økonomiske rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller tilsvarende, før en investering gjennomføres i form av crowdfunding.

De ulike investeringsprosjektene har varierende risikonivåer, og investoren bør være klar over at en investering alltid er forbundet med risikoen for at hele eller deler av investeringen går tapt.

Les mer om risikoer generelt. De mer prosjektspesifikke risikoene fremgår av investeringsmateriellet som prosjekteieren distribuerer til investorene som har reservert andeler.

Til vanlige spørsmål