Finnes det noen kobling mellom Tessin og eiendomsutvikleren?

Tessin har ingen direkte eller indirekte kobling, innflytelse eller ansvar overfor prosjekteieren eller investeringstilbudet. Tessin representerer verken eiendomsutvikleren eller investoren, foretar ingen vurdering av prosjekteieren eller investeringstilbudet og gir ingen som helst anbefalinger eller uttalelser til noen part med hensyn til investeringstilbudet. Tessins rolle er å levere en oppslagstavle der eiendomsutviklere kan markedsføre prosjekter for å innhente finansiering ved hjelp av crowdfunding.

Til vanlige spørsmål