Tessins platform består af et teknisk værktøj samt en elektronisk opslagstavle, som ejendomsudviklere kan benytte med det formål at markedsføre deres virksomhed over for potentielle investorer.

Interesserede ejendomsinvestorer har mulighed for at undersøge udbuddet af investeringsmuligheder på Tessins platform. Når investoren har fundet et interessant projekt, er næste trin at reservere andele i projektet. En reservation er en uforpligtende interessetilkendegivelse af at investere i et bestemt projekt. Når en reservation er gennemført, sender ejendomsudvikleren (normalt inden for en uge) mere udførligt investeringsmateriale via e-mail til alle, der har reserveret andele. Nogle dage efter udsendelse af investeringsmateriale får investoren tilbud om at gennemføre sin investering ved at underskrive en tegningsordre eller et gældsbrev (afhængigt af om der tilbydes lån eller præferenceaktier) via den digitale signeringstjeneste Scrive. Investorens juridiske forpligtelse sker med underskrivelse af tegningsrapporten eller gældsbrevet med BankID.

Kort tid efter investoren har underskrevet, sendes betalingsinstruktioner, der angiver, hvor kapitalen skal overføres til og hvornår.

Tilbage