Tessins platform markedsfører oftest mindre selskaber med begrænsede finansielle ressourcer. Ejendomsudviklerne er som ofte interesseret i topfinansiering af projekter med eller uden efterstillet sikkerhed. Det indebærer, at investeringsprojekter typisk er forbundet med høj risiko. Stort set alle projekter, der markedsføres på platformen, er forbundet med risici, som banker eller kreditinstitutter ikke accepterer. I denne anledning er det beregnede afkast ofte usædvanligt højt.

Hvis en investor ikke har erfaring med ejendomsinvesteringer, bør investoren altid rådføre sig med sin finansielle rådgiver, investeringsrådgiver, advokat, revisor eller lignende, før der træffes beslutning om at investere. Risikoniveauet i de forskellige investeringsprojekter varierer, og investoren bør være bevidst om, at en investering altid er forbundet med risici, og at hele eller dele af investeringen kan gå tabt.

Læs mere om $LINK_RISKS$ generelt. De mere projektspecifikke risici fremgår af det investeringsmateriale, som projektejeren distribuerer til de investorer, der har reserveret andele.

Tilbage