Når du investerer i ejendomme via Tessins platform, har du ud over det investerede beløb også ret til at modtage angivet afkast ved løbetidens afslutning. Tilbagebetaling skal ske i henhold til de datoer, der er specificeret i gældsbrevet.

Tilbage