Tessins rolle er at stille en platform til rådighed, der giver mulighed for at investere i ejendomme. I denne forbindelse repræsenterer selskabet hverken ejendomsudvikleren eller investoren. Tessin har ingen direkte eller indirekte tilknytning, indflydelse eller ansvar for projektejeren eller investeringstilbuddet. Tessin kommer ikke med nogen vurdering af projektejeren eller investeringstilbuddet eller med nogen anbefalinger eller udtalelser til nogen part i forbindelse med investeringstilbuddet.

Tilbage