Investera i lagerlokaler

Att investera i lagerlokaler kan ge god avkastning. Behovet av lagerlokaler ökar ju mer Sveriges befolkning växer. Nu har du möjlighet att investera i lagerlokaler, något som tidigare har varit svårt om man inte haft rätt kontakter i branschen. Idag är det inte lika svårt att investera i lagerlokaler. Tessin är en crowdfunding-tjänst där du kan investera i lagerlokaler tillsammans med andra investerare. Tillsammans kan ni finansiera ett projekt som annonserats i Tessins portal. Fastighetsutvecklaren som söker finansiering kan genomföra sitt projekt tack vare er investering och när projektet är avslutat får ni en god avkastning på ert investerade kapital. Er investering är säkerställd genom fastighetspant och ni kan följa er investering i lagerlokalen via regelbundna rapporter som fastighetsutvecklaren publicerar via Tessin. Via Tessin kan du förutom att investera i lagerlokaler även investera i andra typer av fastighetsprojekt. Exempelvis hyreslägenheter, villor, kontor och parhus. Du väljer själv vilka projekt som är intressanta och när du är intresserad av att investera i ett projekt reserverar du andelar i projektet. Att reservera andelar innebär inte att du förpliktar dig till investeringen men är nödvändigt för att du ska få möjlighet att investera i det aktuella projektet. De projekt som publiceras genom Tessin ger ofta högre avkastning än vanligt. Detta beror på att projekten på Tessin har hög risk. Det innebär att du kan riskera att gå miste om din investering. Att investera i lagerlokaler samt andra typer av investeringar innebär alltid risker. Du som inte har erfarenhet av att investera i lagerlokaler bör kontakta en rådgivare för att få full förståelse för de villkor som gäller för de projekt du är intresserad av. Har du frågor kan du läsa mer, om hur du kan investera i lagerlokaler via Tessin, under Vanliga frågor. Välkommen att investera i lagerlokaler idag.

Läs mer