Fondamentor & RoosGruppen Fastigheter AB • Umeå

Investera i Förädling av attraktiv handelsfastighet

Investera i en handelsfastighet med förädlingspotential i en större expansiv stad. Såväl handelsfastigheten som det kringliggande handelsområdet bedöms ha stor utvecklingspotential, inte minst tack vare planerade satsningar på infrastruktur och oexploaterade byggrätter. God förväntad avkastning genom vinstdelning efter 3 – 5 år.
Rest kapital på 1 dag
10 100 000 SEK
Löpande utdelning
Antal investerare
91
Investeringsslag
Preferensaktier
Löptid
3-5 år
Årsränta
15-18 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#16108-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.