Investera i Förädling av attraktiv handelsfastighet

Vinstdelning
Sverige

Investera i en handelsfastighet med förädlingspotential i en större expansiv stad. Såväl handelsfastigheten som det kringliggande handelsområdet bedöms ha stor utvecklingspotential, inte minst tack vare planerade satsningar på infrastruktur och oexploaterade byggrätter. God förväntad avkastning genom vinstdelning efter 3 – 5 år.

Fondamentor Fastigheter
Fondamentor Fastigheter

Översikt

Investera i ett fastighetsbolag som planerar att förvärva och utveckla en handelsfastighet som ännu inte nått sin fulla potential.

Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd till en internationell kedja med cirka 1.000 butiker runt om i Europa. Planerade infrastruktursatsningar i anslutning till fastigheten i kombination med oexploaterade byggrätter samt smartare marknadsföring förväntas bidra till en substantiell värdeökning av fastigheten inom de närmsta 3-5 åren.

Fastigheten beräknas att avyttras inom 3 – 5 år och därefter fördelas eventuellt överskott mellan investerarna och bolaget.

Enligt bolagets beräkningar kommer preferensaktiernas avkastning uppgå till 15-18 % per år under investeringen löptid, under förutsättning att fastigheten, marknaden samt övriga omvärldsfaktorer utvecklas som planerat.

Utöver egna medel kommer bolaget att löpande delfinansiera sina projekt via Tessin för att snabba på utvecklingen av portföljen. Detta projekt är första etappen inom ramen för samarbetet.

Projektets styrkor

  • Fullt uthyrd handelsfastighet med ytterligare förädlingspotential
  • Vinstdelning
  • Stabil koncernmoder