Investera i kommersiella lokaler

Funderar du på att investera i kommersiella lokaler men vet inte var du ska börja. Det finns en del olika sätt att börja investera i kommersiella lokaler. Ett sätt är att köpa en kommersiell lokal och hyra ut den. Nackdelen med detta är att det kräver stort engagemang från din sida samt att trots att kontrakt ofta är säkrare när det gäller kommersiella lokaler än bostadshus, så är det färre potentiella kunder på marknaden. Då krävs ett brett kontaktnät inom branschen. Du som saknar denna typ av kontaktnät samt har begränsat kapital som du kan investera i kommersiella lokaler kan däremot välja andra typer av investeringsformer. En investeringsform som vuxit sig starkare inom fastighetsmarknaden de senaste åren är crowdfunding. Crowdfunding innebär att många investerare går ihop för att finansiera ett projekt. Projekten kan vara inom de flesta branscher men investeringsmetoden har visat sig passa bra för fastighetsbranschen. Crowdfunding innebär att du som privatperson kan investera i kommersiella lokaler utan krav på engagemang eller kontaktnät samt med lägre insatsbelopp än tidigare. Du lånar helt enkelt ut ditt kapital till företag som exempelvis vill förvärva kommersiella lokaler för uthyrning eller liknande. I gengäld får du förutbestämd avkastning på din investering efter att löptiden gått ut. Du är inte ensam om att låna ut kapital utan du investerar i kommersiella lokaler samtidigt som många andra privata investerare. Själva investeringen kan göras helt digitalt via olika typer av digitala plattformar. Tessin erbjuder en specialiserad plattform för just fastighetsprojekt. När du registrerar ett konto hos Tessin kan du läsa mer om fastighetsprojekt och till exempel investera i kommersiella lokaler. Du reserverar andelar för att kunna investera samt genomför sedan investeringen med hjälp av olika digitala verktyg. Tessin är registrerat hos Finansinspektionen som ett finansiellt institut och du får kontinuerlig information om de projekt du investerat i. Det behöver inte vara svårt att investera i kommersiella lokaler. Registrera dig hos Tessin och börja investera i kommersiella lokaler idag.