Månadens utbetalningar: Augusti

I augusti utbetalades totalt cirka 24 MSEK till medlemmar som investerat via Tessins plattform. Av det totala beloppet utgör 22,8 MSEK utlånat kapital och 2,1 MSEK ränta på kapitalet. Den genomsnittliga avkastningen på samtliga avslutade fastighetslån sedan starten 2014 uppgår per den sista augusti 2021 till 8,42 procent.

”Antalet genomförda projekt och avkastningen är ett kvitto på att vi och investerarna på vår plattform fångar upp ett stort behov och affärsmöjligheter inom den samhällsviktiga bygg- och fastighetssektorn. Tessin fyller en allt viktigare roll i att bidra till att bostadsbristen i Sverige byggs bort” avslutar Heidi Wik.” säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Sedan starten 2014 har Tessin rest mer än tre miljarder kronor till fler än 290 svenska fastighetsprojekt. Av det totalt investerade kapitalet har över två miljarder kronor återbetalts med i snitt 8,42 procents ränta*.

Målet är att fortsätta växa genom att bidra till upprätthållandet av byggtakten i Sverige genom att erbjuda kombinationen av intressanta investeringserbjudanden och finansieringslösningar på fastighetsmarknaden. Kapitalet från Tessins medlemmar har bland annat möjliggjort byggnationen av fler än 5 000 bostäder.

Under augusti månad har utbetalningar skett i följande projekt:

*Den genomsnittliga avkastningen baseras på den viktade årsavkastningen för samtliga avslutade lån på Tessins plattform inklusive kreditförluster.

Prenumerera på Tessins nyhetsrum för att bli uppdaterad med nyheter om Tessin och håll utkik på projektsidan för nya investeringsmöjligheter.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: