Invester i ombygging

Invester i ombygging og få avkastning. Selv om det er stort fokus på å bygge nytt, finnes det mange eiendommer som ville hatt fordel av å bygges om. Husene som ble bygd for flere tiår siden, har kanskje blitt upraktiske og kunne rett og slett trenge renovering av sikkerhetshensyn. Nå kan du være med og investere i ombygging ved hjelp av Tessin. Da finansierer du et lån som eiendomsselskaper søker via Tessin. Tessin er registrert som finansinstitusjon hos den svenske Finansinspektionen, så du låner ut pengene dine akkurat som banken. Filosofien bak Tessin-plattformen er at alle skal kunne investere i ombygging. Derfor er tjenesten digital, og du kan utføre investeringen på avstand. Innsatsen er også noe lavere enn det som ellers er vanlig når man investerer i ombygging. Årsaken er at Tessin fungerer som crowdfunding-tjeneste for eiendomsprosjekter. Crowdfunding innebærer at du som ønsker å investere i ombygging, ikke gjør det alene eller med noen få investorer, men sammen med hundrevis av andre. Så når antallet investorer øker, reduseres også minimumsinnsatsen. Det gjør det mulig for flere å investere i ombygging. Tidligere har de riktige kontaktene vært alfa og omega når man investerer i ombygging. Nå kan du opprette en Tessin-konto og få kontakt med selskaper som søker finansiering, med noen få tastetrykk. Enhver investering er imidlertid forbundet med risiko, og dette gjelder også for prosjektene hos Tessin. Derfor er det viktig at du enten har den nødvendige erfaringen og kunnskapen om eiendomsinvesteringer før du investerer i ombygging, eller at du rådfører deg med noen som har den erfaringen og kunnskapen som kreves. Når det gjelder bruken av selve plattformen, er det enkelt. Du som ønsker å investere i ombygging, finner et prosjekt som du tror på og kunne tenke deg å investere i. Deretter melder du din interesse og skriver inn beløpet du ønsker å investere. Investeringen er enda ikke gjennomført, men når du har meldt din interesse, får du ytterligere informasjon om prosjektet og vilkårene for det. Investeringen gjennomføres og blir bindende når du skriver under på en digital avtale samt overfører kapitalen. Les mer om hvordan du kan investere i ombygging.

Les mer