Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i Kjøp og ombygging i toppklasse

Växjö

Invester i en eiendom i sentrum av Växjö som opprinnelig er oppført i 1933. Prosjekteieren planlegger en generell opprustning av eiendommen samt ombygging av eksisterende lokaler til boliger. Investeringen, som skjer i form av lån, sikres med aksjepant og kausjon.

Centrala VäxjöCentrala Växjö

Översikt

Ett fastighetsbolag har genom sitt nybildade dotterbolag ingått avtal om att förvärva en paketerad fastighet i centrala Växjö. Koncernen tar nu in lån om 6,5 mkr från Tessins investerare för att toppfinansiera förvärvet samt för att investera i renovering och ombyggnation av befintliga lokaler till bostäder. Planen är att fastigheten därefter ska ombildas till en bostadsrättsförening.

Projektets styrkor

  • Kort löptid - 11 månader
  • Centralt läge - 9,75 % årsavkastning
  • Lånet säkerställt genom aktiepant och borgen