Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i forvaltning

Det er nå mulig for alle å investere i forvaltning. Har du kapital du ønsker å investere i stedet for å la den ligge urørt i banken? Fordi verden forandres utrolig raskt, oppstår det hele tiden nye muligheter for deg som for eksempel vil investere i forvaltning. Det blir sagt at utviklingen akselererer i en slik takt at utviklingen som har skjedd i løpet av de siste 100 årene, kommer til å skje på bare 20 år fra og med nå. Det betyr at teknologien og den digitale utviklingen kommer til å gjøre mange ting enklere. Og det gjelder for eksempel å investere i forvaltning. Tessin er en digital tjeneste som skaper et forum der selskaper med forskjellige typer eiendomsprosjekter møter investorer. Som investor kan du velge blant de prosjektene som publiseres hos Tessin, og investere i forvaltning og andre typer eiendomsprosjekter. Alle prosjekter hos Tessin er innenfor eiendomsbransjen. Denne bransjen har tidligere vært relativt lukket, og bare personer med mye kapital og de riktige kontaktene har hatt mulighet til å investere i forvaltning og andre typer eiendomsprosjekter. Med Tessin kan du som investor begynne med en lavere innsats enn normalt, fordi hvert prosjekt har flere investorer enn tradisjonelt sett. For å begynne å investere i forvaltning trenger du registrer deg hos Tessin. Denne kontoen gir deg tilgang til noe vi kaller oppslagstavlen. Det er på oppslagstavlen du kan lete etter det prosjektet du ønsker å investere i. Når du finner det prosjektet du tror på, booker du den påtenkte investeringen ved å melde din interesse. Du har enda ikke bundet deg til å investere, men i neste trinn får du all informasjon du trenger for å gjennomføre investeringen. Du signerer investeringen digitalt og får deretter regelmessige oppdateringer fra selskapet du har investert i via Tessin. Investering i forvaltning trenger ikke å være vanskelig, men alle typer investeringer er forbundet med risiko. Pass derfor på å være fullt oppmerksom på risikoene som er knyttet til prosjektet ditt, når du for eksempel investerer i forvaltning.

Les mer