Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i Ombygging av 20-tallseiendom

Upplands-Bro

En eiendomsutvikler bygger om en tidligere herregård til leieboliger i Upplands-Bro. Byggetillatelse er gitt og byggingen starter i Q2 2019. Lånet løper opptil 12 md. med 10 % årsrente og sikres med eiendomspant samt selvskyldnerkausjon.

KökKök

Översikt

En fastighetsutvecklare har förvärvat en herrgård i Upplands-Bro i syfte att bygga om den befintliga fastigheten till hyresrättsbostäder. Fastigheten förvärvades för ca 8,5 mkr och tillträddes under våren 2019. Bygglov har beviljats och renoveringsarbetet påbörjas inom kort.

Fastigheten värderas till ca 24 mkr efter färdigställandet och belåningsgraden uppgår till ca 75 %. Till förmån för det aktuella projektet pantsätts även en befintlig hyresfastighet i Bromma, som värderas till ca 50 mkr med en belåning på ca 80 %.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera projektet i Upplands-Bro samt mindre renoveringsarbeten på hyresfastigheten i Bromma. Lånet löper upp till 12 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Moderbolagsborgen
  • Naturnära område med goda kommunikationer