Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i Eiendomskjøp i Midt-Sverige

Örebro

Et veletablert eiendomsselskap fortsetter å ekspandere virksomheten i Midt-Sverige ytterligere. Konsernet eier per i dag en bestand på ca. 700 boliger og lokaler som genererer leieinntekter på ca. 55 mill. kr per år. Lånet løper opptil 48 md. med årlig amortering. Årsavkastningen er 8 %, og lånet sikres med eiendomspant og selvskyldnerkausjon.

Översikt

En etablerad fastighetskoncern äger och förvaltar fastigheter i Mellansverige. Bolaget har ett fastighetsbestånd som utgörs av fastigheter spridda över 24 orter. Det totala bostads- och lokalinnehavet består av ca 700 enheter som estimeras till ett totalt värde om ca 350-400 mkr med en belåningsgrad om ca 65 %.

I dagsläget omsätter koncernen ca 55 mkr. Fastigheterna som ställs som säkerhet för det aktuella lånet genererar ett driftnetto om ca 3,1 mkr, vilket ger en direktavkastning om ca 8,7 %.

Bolaget lånar nu in upp till 8,8 mkr i syfte att expandera fastighetsbeståndet ytterligare. Lånet löper över 48 mån med 8 % årsränta och säkerställs med pant i fastigheter samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • En tidigare återbetald kapitalresning via Tessin
  • Fullt uthyrda fastigheter med stabila kassaflöden
  • Fastighetspant