Crowdfunding af ejendomsprojekt

Bygg din portfölj med säkerställda fastighetslån

Rejst kapital
3 279 794 080 SEK
Investorer
57 409
Gennemført projekt
304
Tilbagebetalt
2 231 995 751 SEK

Trin for trin

Sådan fungerer det

1. Udforsk

Start med at kigge efter et crowdfunding-projekt, som du tror på og gerne vil investere kapital i.


2. Udforsk

Når du har fundet et ejendomsprojekt, du synes godt om, vælger du, hvor meget kapital du vil investere.


3. Følg

Via Tessin får du efterfølgende løbende information om det crowdfunding-projekt, du har valgt at investere i.


4. Afkast

Afkast opnås gennem tilbagebetaling af lån med tillæg af rente, udlodning eller indløsning af aktier.

Hold dig opdateret om nye projekter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du kan læse om nye investeringsmuligheder, der lanceres via Tessins crowdfunding-platform.

For at komme godt i gang sender vi dig også vores e-bog:
"9 steg till en lyckad fastighetsinvestering" (9 hemmeligheder bag en vellykket ejendomsinvestering)

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvorfor skal man investere i ejendom?

Der findes en lang række spændende ejendomsprojekter, som aldrig bliver ført ud i livet på grund af manglende finansiering, samtidigt med at store mængder kapital eftersøger attraktive afkastniveauer. Af denne grund og i kombination med en udpræget boligmangel står det klart, at de traditionelle investeringsmodeller ikke længere rækker. På Tessins platform får privatpersoner og selskaber mulighed for at investere i ejendomme gennem crowdfunding.

Hvad investerer man i?

Der findes en lang række spændende ejendomsprojekter, som aldrig bliver ført ud i livet på grund af manglende finansiering, samtidigt med at store mængder kapital eftersøger attraktive afkastniveauer. Af denne grund og i kombination med en udpræget boligmangel står det klart, at de traditionelle investeringsmodeller ikke længere rækker. På Tessins platform får privatpersoner og selskaber mulighed for at investere i ejendomme gennem crowdfunding.

Hvilke risici skal man være opmærksom på, når man investerer via crowdfunding?

Projekter, der markedsføres på Tessins platform, handler i mange tilfælde om topfinansiering uden eller med efterstillet sikkerhed. Projekter drives ofte af mindre projektejere med begrænsede finansielle ressourcer. Det betyder, at investeringsprojekterne normalt betragtes som risikable. Et klart flertal af de projekter, der markedsføres på platformen, er forbundet med risici, som banker eller kreditinstitutter normalt ikke accepterer. Af denne årsag er det beregnede afkast ofte usædvanligt højt.

Hvis en investor ikke har erfaring med ejendomsinvesteringer, bør investoren altid rådføre sig med sin finansielle rådgiver, investeringsrådgiver, advokat, revisor eller lignende, før der træffes beslutning om at investere.

Risikoniveauet i de forskellige investeringsprojekter varierer, og investoren bør være bevidst om, at en investering altid er forbundet med risici, og at hele eller dele af investeringen kan gå tabt.

Læs mere om risici generelt. De mere projektspecifikke risici fremgår af det investeringsmateriale, som projektejeren distribuerer til de investorer, der har reserveret andele.

Hvordan følger jeg min investering?

Hver investor har mulighed for at følge projektets udvikling via Tessins platform, hvor projektejeren svarer på spørgsmål og skriver statusopdateringer. Ejendomsudvikleren bestemmer, hvor ofte der udsendes statusopdateringer, men det sker typisk kvartalsvist. Informationen er normalt relativt kortfattet og overskuelig uden finansielle rapporter eller nøgletal. En fordel ved at investere i ejendomme via crowdfunding er, at man også har mulighed for at besøge ejendommen på stedet.

Er der nogen forbindelse mellem Tessin og ejendomsudvikleren?

Tessins rolle er at stille en platform til rådighed, der giver mulighed for at investere i ejendomme. I denne forbindelse repræsenterer selskabet hverken ejendomsudvikleren eller investoren. Tessin har ingen direkte eller indirekte tilknytning, indflydelse eller ansvar for projektejeren eller investeringstilbuddet. Tessin kommer ikke med nogen vurdering af projektejeren eller investeringstilbuddet eller med nogen anbefalinger eller udtalelser til nogen part i forbindelse med investeringstilbuddet.

Hvordan fungerer det, når man gennemfører en crowdfunding-investering?

Tessins platform består af et teknisk værktøj samt en elektronisk opslagstavle, som ejendomsudviklere kan benytte med det formål at markedsføre deres virksomhed og projekter samt til at finde potentielle investorer.

Det første skridt i en investering er at reservere andel via platformen. En reservation er en uforpligtende interessetilkendegivelse af at investere i den kommende crowdfunding-rejsning til et bestemt projekt. Når en reservation er gennemført, sender ejendomsudvikleren (normalt inden for en uge) mere udførligt investeringsmateriale via e-mail til alle, der har reserveret andele. Efter udsendelse af investeringsmaterialet får investoren tilbud om at gennemføre sin investering ved at underskrive en tegningsordre eller et gældsbrev (afhængigt af om der tilbydes lån eller præferenceaktier) via den digitale signeringstjeneste Scrive. Aftalen sendes normalt en eller et par dage efter det øvrige investeringsmateriale. I forbindelse med underskrivelse af tegningsordre eller gældsbrev forpligtes investoren juridisk.

Når investoren har underskrevet, sendes betalingsinstruktion til, hvordan kapitalen overføres til oplyst bankkonto inden for den angivne tid.

Hvornår finder tilbagebetaling af det investerede beløb sted?

Når en investor deltager i en crowdfunding-rejsning har investoren ud over det investerede beløb også ret til at modtage afkast i henhold til de aftalte vilkår efter endt løbetid. Tilbagebetaling skal ske i henhold til de datoer, der er specificeret i gældsbrevet samt under overskriften "Återbetalningsmetod / exit-strategi. I Tessins nyhedsbrev opdateres investorer om de tilbagebetalinger, der er sket i gennemførte kapitalrejsninger via crowdfunding.

Koster det noget at blive medlem?

På Tessins platform er det gratis at investere i ejendomme gennem crowdfunding i Sverige. Derudover får du uden beregning adgang til en e-bog om ejendomsinvesteringer.

Læs mere om crowdfunding

Invester i ejendom

Crowdfunding er blevet mere og mere populært de seneste år, også når det handler om finansiering i ejendomsbranchen. Via Tessin har investorer mulighed for at deltage i crowdfunding, og ejendomsselskaber har mulighed for at søge kapital ved hjælp af crowdfunding. Det er en effektiv måde at finansiere nye projekter på for virksomheder og en mulighed for at finde nye spændende projekter at investere i for investorer. Crowdfunding kan se ud på flere måder. De virksomheder, der søger finansiering, kan være etablerede virksomheder med en længere historie eller mere nye aktører på markedet. Crowdfunding gennem investorer via Tessin indebærer, at ejendomsudviklere kan publicere egne projekter som ses af flere investorer, der investerer mindre beløb sammenlignet med traditionelle ejendomsinvesteringer med ganske få interessenter. Tessin fungerer som en crowdfunding-platform, hvor projektejere har mulighed for at publicere og markedsføre ejendomsprojekter med målet om at finde dig, der er crowdfunding-investor og interesseret i ejendomsinvesteringer. Crowdfunding er ensbetydende med en ny type investeringsform, hvor flertallet er mindre investorer, der går sammen for at finansiere et projekt mod udveksling af f.eks. andele. Når det gælder crowdfunding af ejendomsprojekter via Tessin, er antal investorer begrænset til maksimalt 200, og betingelserne for afkast er bestemt på forhånd. Det betyder, at det selskab, der søger finansiering, udarbejder en forretningsplan, hvor projektejeren detaljeret beskriver sit tilbud. I tilbuddet fremgår det også, hvor stort et afkast der beregnes, samt hvilke vilkår der gælder for at realisere afkastet. Gennem crowdfunding kan ejendomsprojekter, der ellers ikke ville kunne føres ud i livet, blive en realitet.

Crowdfunding er konstant voksende, og de seneste år er antallet af investorer, der vælger at investere kapital gennem crowdfunding med andre crowdfunding-investorer, vokset. For at kunne investere i crowdfunding-investeringer via Tessin skal du som investor oprette en konto. En konto er en forudsætning for, at du får del i den information om investeringsmuligheder, der publiceres på Tessins opslagstavle. Du skal også have en konto for at kunne gennemføre din investering i en eller flere af de crowdfunding-projekter, der findes på platformen. Tessin er registreret som et finansielt institut hos den svenske Finansinspektion og muliggør crowdfunding for forskellige typer ejendomsprojekter. Fordelene ved crowdfunding for virksomheder er, at man får et kapitaltilskud, der måske ikke havde været muligt uden crowdfunding gennem investorer. Kunne du tænke dig at være en del af netværket og investere din kapital gennem crowdfunding? Læs mere om de ejendomsprojekt, der tidligere har rejst kapital via Tessin og opret konto i dag.

Læs mere