Hver investor har mulighed for at følge projektets udvikling via Tessins platform, hvor projektejeren svarer på spørgsmål og skriver statusopdateringer. Ejendomsudvikleren bestemmer, hvor ofte der udsendes statusopdateringer, men det sker typisk kvartalsvist. Informationen er normalt relativt kortfattet og overskuelig uden finansielle rapporter eller nøgletal. En fordel ved at investere i ejendomme via crowdfunding er, at man også har mulighed for at besøge ejendommen på stedet.

Tilbage