Projekter, der markedsføres på Tessins platform, handler i mange tilfælde om topfinansiering uden eller med efterstillet sikkerhed. Projekter drives ofte af mindre projektejere med begrænsede finansielle ressourcer. Det betyder, at investeringsprojekterne normalt betragtes som risikable. Et klart flertal af de projekter, der markedsføres på platformen, er forbundet med risici, som banker eller kreditinstitutter normalt ikke accepterer. Af denne årsag er det beregnede afkast ofte usædvanligt højt.

Hvis en investor ikke har erfaring med ejendomsinvesteringer, bør investoren altid rådføre sig med sin finansielle rådgiver, investeringsrådgiver, advokat, revisor eller lignende, før der træffes beslutning om at investere.

Risikoniveauet i de forskellige investeringsprojekter varierer, og investoren bør være bevidst om, at en investering altid er forbundet med risici, og at hele eller dele af investeringen kan gå tabt.

Læs mere om risici generelt. De mere projektspecifikke risici fremgår af det investeringsmateriale, som projektejeren distribuerer til de investorer, der har reserveret andele.

Tilbage