Roslagsherrgård AB • Stockholm

Investera i Byggstartad padelhall med 10-årigt kontrakt

Investera i byggnationen av en padelhall i centrala Norrtälje. Lånet löper upp till ca 14 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Översikt

En erfaren fastighetsutvecklare uppför nu en kommersiell fastighet anpassad för padel i Norrtälje, knappt 3 km från centrum. Ett hyreskontrakt med en löptid om 10 år har redan tecknats för hela padelhallen med en ansedd aktör inom friskvård. Teamet bakom byggnationen har tidigare genomfört ett flertal utvecklingsprojekt, bland annat en liknande byggnad i Botkyrka som färdigställdes våren 2021.

Vatten- och avloppsanläggning pågår och starten av plattgjutning är planerad om ca 2 veckor. Projektet fortskrider enligt plan och hyresgästen planeras tillträda i maj 2022. Fastigheten har värderats till ca 37 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt maj 2021) med ett LTFV om ca 54 %. Offert för långsiktig finansiering vid färdigställandet har erhållits från en bank.

Enligt plan lånar bolaget nu in upp till 7 mkr i en andra kapitalresning för att delfinansiera byggnationen. Det tredje och sista lyftet om ca 6 mkr planeras under 2022. Lånet löper upp till ca 14 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • 10-årigt hyreskontrakt tecknat
  • Fastighetspant
  • Markarbete pågår

Rest kapital
6 970 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
48
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 14 mån
Årsränta
8 %
Minimiinvestering
30 000 SEK
Lånenummer
#21134-2

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.