Axxonen Properties • Stockholm

Investera i Terrasslägenheter på Kungsholmen

Investera i ett premiumprojekt i Stockholms innerstad där ett 30-tal takbostäder uppförs på Kungsholmen. Projektet produceras som en 3D-fastighet ovanpå en befintlig fastighet. Bygglov har erhållits och byggstart sker under hösten 2017. Försäljning av bostäderna påbörjas under juni månad och färdigställande är planerat till Q4 2018. Investeringen löper på 18 – 24 månader med en årlig avkastning om 9 %.
Rest kapital på 3 dagar
20 270 000 SEK
Konkurs inledd
Antal investerare
199
Investeringsslag
Icke Säkerställt Lån
Löptid
18 - 24 mån
Årsränta
9 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#17111-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.