Investera i Fullt uthyrt hotell i sydöstra Finland

Imatra Finland

En finsk fastighetsförvaltare söker bryggfinansiering inför försäljning av ett fullt uthyrt hotellkomplex i sydöstra Finland. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 12 % och lånet säkerställs med aktiepant i låntagaren, begränsad personlig borgen samt pantsättning av hyresavtal.

Översikt

Ett fastighetsbolag som äger och förvaltar ett fullt uthyrt hotellkomplex i sydöstra Finland planerar försäljning av fastigheten. Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd till Röda Korset i Finland och lokalerna används som mottagningscentrum för asylsökande. Röda Korset har hyrt fastigheten i ca 5 år och de årliga hyresintäkterna uppgår till 600 000 €.

Fastigheten värderas till ca 1,7 MEUR (värdetidpunkt augusti 2020) med en belåningsgrad om ca 64 % och direktavkastning om ca 17,6 %. Återbetalningen av det aktuella lånet planeras ske genom intäkterna från försäljningen av fastigheten och dialog med ett flertal intressenter pågår.

Bolaget lånar nu in upp till 470 000 € för refinansiering av ett befintligt lån. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 12 % och lånet säkerställs med aktiepant i låntagaren, begränsad personlig borgen samt pantsättning av hyresavtal.

Investeringens styrkor

  • Fullt uthyrd fastighet
  • Direktavkastning ca 17,6 %
  • Halvårsvisa ränteutbetalningar


Kapitalresningen genomförs i samarbete med Tessins finska dotterbolag Groundfunding.fi.