Investera i Fullt uthyrd fastighet söder om Örebro

Hallsberg

En fastighetskoncern belånar nu en fullt uthyrd fastighet för att refinansiera ett befintligt lån. Lånet löper upp till 12 mån med 7 % årsränta och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Översikt

En etablerad fastighetskoncern med verksamhet främst i Eskilstuna planerar att expandera sin verksamhet. Bolaget arbetar med fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning och har i dagsläget tre bostadsprojekt i produktion varav två är egna hyresrättsprojekt och det tredje är ett BRF-projekt i samarbete med Skanska. Under 2019 färdigställdes bl.a. stommar för ca 258 bostäder, ett ålderdomshem samt två industrifastigheter.

Återbetalningen av det aktuella lånet planeras ske genom kassaflöden från den löpande koncernverksamheten som redovisade en omsättning på ca 37 mkr med en balansomslutning om ca 77 mkr per det senaste bokslutet. Bolaget som ställer borgen för det aktuella lånet redovisade en balansomslutning om ca 21 mkr.

Bolaget belånar nu en fullt uthyrd industrifastighet i syfte att refinansiera ett befintligt lån och därmed frigöra kapital inom koncernen. Lånet uppgår till 5,5 mkr och löper upp till 12 mån med 7 % årsränta. Lånet säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Kapitalstark fastighetskoncern
  • 8,5 % direktavkastning
  • Fastighetspant