Tessin Nordic AB (publ) • 2022:4

Investera iTessins Låneportfölj 2022:4

Nu lanseras en ny låneportfölj som gör det möjligt att investera i en sammansättning av tio befintliga lån, alla säkerställda med fastighetspant. Portföljens underliggande lån har varit öppna för investeringar på plattformen under 2021/2022 och har individuella och varierande löptider. Portföljen som helhet beräknas löpa med en genomsnittlig årsränta om ca 6,2%.
Rest kapital på 5 dagar
3 900 000 SEK
Antal investerare
64
Investeringsslag
Lån
Löptid
Individuella löptider
Årsränta
ca 6.2%
Minimiinvestering
30 000 SEK

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.

Har du frågor eller funderingar?
Svar på vanliga frågor hittar du här.