Atty Construction AB • Ödåkra

Investera i Unik fastighetskonvertering i Helsingborg

En fastighetsutvecklare genomför en konvertering av en industrifastighet i Ödåkra, utanför Helsingborg. Lånet löper upp till 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare äger en industrifastighet i tätorten Ödåkra, strax utanför Helsingborg. Den befintliga byggnaden på fastigheten har tidigare brukats som spritfabrik och bolaget har sedan förvärvet arbetat med att utveckla och anpassa den då tomställda fastigheten för nya hyresgäster som idag innefattar butiker, restauranger och även bostäder. Teamet bakom bolaget har mångårig erfarenhet av projektutveckling och fastighetsförvaltning och koncernens totala fastighetsbestånd uppgår till ett värde av ca 95 mkr. Fastigheten i Ödåkra har i befintligt skick värderats till ca 62 mkr (värdetidpunkt 2019-05-15), med potentialen att uppgå till ett värde om 70 mkr då planerad anpassning för de kontrakterade hyresgästerna är genomförd. Inflyttning väntas slutföras våren 2020.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att finansiera fortsatt ombyggnation och hyresgästanpassningar för fastigheten. Lånet löper upp till 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med pant i fastighet samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Värde om 62 mkr med 65 % belåning
  • Prioriterat utvecklingsområde

Rest kapital
10 100 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
136
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 18 mån
Årsränta
10 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#19136-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.