Investera i Ombildning av 20-talsfastighet i Solna

Solna

Investera i konverteringen av en kommersiell fastighet till 21 bostadsrätter. Lånet löper över ca 10 - 16 mån med 10 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt andrahandspant i aktier.

Översikt

En bostadsutvecklare genomför en ombyggnation av en kommersiell fastighet till bostadsrätter. Totalt planeras uppförandet av 19 bostäder och två brf-lokaler.

Rivningsarbete pågår och byggnationen inleddes i oktober 2018. En visningslägenhet planeras vara färdigställd i december 2018. Försäljningen av bostäderna väntas påbörjas under november månad och samtliga bostadsrätter planeras stå inflyttningsklara under Q4 2019.

Fastigheten omfattar även en butikslokal som hyrs ut till en blomsterbutik sedan 20 år tillbaka. Intäkterna från butikslokalen väntas stå för ca hälften av bostadsrättsföreningens intäkter.

Bolaget lånar nu in upp till 9 mkr i en andra kapitalresning för att delfinansiera färdigställandet av projektet. Första resningen ägde rum under augusti 2018. Lånet löper över 10 - 16 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen och andrahandspant i aktier.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant - bottenpant i två av tre fastigheter
  • Befintlig byggnad
  • Minsta investering 30 000 kr