Sala City Apartments AB • Sala

Investera iFörvärv av uthyrda fastigheter nära centrum

En fastighetsutvecklare förvärvar nu två fastigheter med en befintlig byggnad i centrala Sala. I dagsläget är 100 % av lokalytan uthyrd med kontrakt på ett år. Arbete för att ta fram detaljplan för byggnation av hyresrätter när det befintliga hyreskontraktet löpt ut är påbörjat. Lånet löper upp till 24 mån med 11 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt samt proprieborgen.
Rest kapital på 15 dagar
3 860 000 SEK
Uppskjuten utbetalning
Antal investerare
38
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 24 mån
Årsränta
11 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20252-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.

Har du frågor eller funderingar?
Svar på vanliga frågor hittar du här.