Bostrategi AB • Kungälv

Investera i Exploatering av villatomter i Kungälv

Investera i exploateringen av totalt 18 tomter i Diseröd, ca 7 km från Kungälvs centrum. Lånet löper upp till 12 månader med 8 % årsavkastning och säkerställs med bottenpant i fastigheterna samt proprieborgen.
Rest kapital
8 060 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
73
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 12 mån
Årsränta
8 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#21155-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.