Brf Skärgårdsbyn 4 • Ljusterö

Investera i Pågående nyproduktion med 70 % sålt

En fastighetsutvecklare uppför nu den femte etappen av ett bostadsprojekt på Ljusterö i Stockholms skärgård. Lånet löper upp till 24 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheterna samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare som uppför ett nytt bostadsområde på Ljusterö bygger nu den femte etappen omfattande 20 bostadsrätter. All infrastruktur till och mellan fastigheterna är byggd och endast mindre sprängningsarbeten återstår. Hittills har ca 14 mkr investerats i etappen och bostäderna beräknas färdigställas i mars-april 2022.

I dagsläget är 13 av 20 enheter sålda med upplåtelseavtal. Teamet bakom projektet har tidigare rest kapital via Tessin för färdigställandet av etapp 2 och lånet återbetalades till investerarna i april 2020. Återbetalningen av det aktuella lånet sker genom försäljningsintäkterna från etappen där vinstmarginalen uppgår till ca 16 %.

Bolaget lånar nu upp till 15 mkr för att delfinansiera byggnationen. Ytterligare en kapitalresningar planeras under Q1 2021 för färdigställa byggnationen. Lånet löper upp till 24 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheterna samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • 13 av 20 enheter sålda
  • Återbetald kapitalresning via Tessin

Rest kapital på 9 dagar
14 300 000 SEK
Antal investerare
74
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 24 mån
Årsränta
9 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20239-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.