Paradoumo Bostadsutveckling AB • Södertälje

Investera i Hyresbostäder med centrumnära läge

En bostadsutvecklare genomför ett projekt om totalt 30 hyresrätter med centrumnära läge i Södertälje. Lånet löper över ca 6 - 8 mån med 11 % årsränta och säkerställs med pant i tomträtt, andrahandspant i aktier samt proprieborgen.

Översikt

Fastighetsutvecklaren uppför ett bostadsprojekt om totalt 30 hyresrätter i Södertälje, där den genomsnittliga kötiden för liknande bostäder uppgår till ca 4 - 6 år. Markarbetet är genomfört och produktionen av husmodulerna har påbörjats. Projektet väntas färdigställas under augusti 2019.

Lånet planeras att refinansieras genom ett långsiktigt banklån från välkänd bank efter färdigställandet. Projektet värderas i färdigställt skick till ca 57 mkr med en belåningsgrad om ca 53 %.

Bolaget lånar nu in upp till 15 mkr för att delfinansiera färdigställandet av projektet. Den första deletappen av projektet finansierades delvis genom en kapitalresning via Tessin. Lånet löper över ca 6 - 8 mån med 11 % årsränta och säkerställs med pant i tomträtt, andrahandspant i aktier samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Hög efterfrågan på hyresrätter i området
  • Pant i tomträtt
  • Centrumnära läge

Rest kapital
15 020 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
112
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 8 mån
Årsränta
11 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#19110-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.