Investera i Smålägenheter i naturnära Stuvsta

Lån 2
Huddinge

En fastighetsutvecklare med fyra återbetalda projekt via Tessin uppför nu 15 bostadsrätter i Huddinge. Lånet löper upp till ca 16 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En etablerad koncern uppför nu 15 bostadsrätter i Stuvsta, ca 2,5 km från Huddinges centrum. Rivningen av den gamla byggnaden är klar och byggarbetet startar under oktober 2020. Hittills har ca 24 mkr investerats i projektet i form av markförvärv, rivning, byggentreprenad samt marknadsföring.

Projektet har värderats till ca 34 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt mars 2020). Moderbolaget, som ställer borgen för det aktuella lånet, har mångårig erfarenhet av fastighetsutveckling och redovisar en balansomslutning om ca 81 mkr per 2019-12-31 med en soliditet om 70 %.

Enligt plan lånar nu bolaget in upp till 5 mkr i en andra kapitalresning för att delfinansiera byggnationen av bostadsrätterna. Lånet återbetalas genom försäljningsintäkterna. Lånet löper upp till ca 16 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Erfaret team
  • 24 mkr investerat i projektet
  • Fyra återbetalda kapitalresningar