DSF Fastigheter • Göteborg

Investera i Bostadsombildning i Göteborgs innerstad

Investera i en hyresfastighet som ombildas till bostadsrätter i Göteborg. Lånet löper med en årsavkastning om 9 % och återbetalning inom 17 - 24 månader.
Rest kapital
10 050 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
112
Investeringsslag
Icke Säkerställt Lån
Löptid
17 - 24 mån
Årsränta
9 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#17100-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.