Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Renovering och ombyggnation av företagslokaler

Emmaboda

Investera i en industrifastighet i Emmaboda i Småland. Låntagaren planerar att anpassa fastigheten för en ny hyresgäst. Efter tillträde av den nya hyresgästen kommer de årliga hyresintäkterna uppgå till ca 1,6 mkr och direktavkastningen till ca 12,6 %. Lånet löper upp till 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant, proprieborgen och aktiepant.

Översikt

En fastighetskoncern äger och förvaltar en industrifastighet med utvecklingspotential. Fastigheten har ett attraktivt läge strax norr om Emmaboda centrum och fastighetsägaren planerar nu att hyresgästanpassa fastigheten för drift av en modern serverhall.

Värdet på fastigheten efter anpassning väntas uppgå till 8,8 mkr med en direktavkastning om 12,6 %. Koncernen, vars moderbolag ställer borgen för det aktuella lånet, har mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning och äger ett bestånd som värderas till ca 40 mkr.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för renovering och ombyggnation av fastigheten. Lånet löper upp till 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant, proprieborgen samt aktiepant.

Projektets styrkor

  • Bottenpant
  • 12,6 % direktavkastning
  • Minsta investering 30 000 kr