Lenca Properties AB • Nacka

Investera i Förvärv säkerställt med bottenpant i Nacka

En fastighetsutvecklare förvärvar nu en fastighet i Nacka, ca 15 min från Stockholms centrum, i syfte att uppföra totalt 20 bostäder på fastigheten. Lånet löper upp till 18 månader med 8% årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten.

Översikt

En fastighetsutvecklare förvärvar nu en fastighet i Älta, Nacka Kommun, ca 17 km från Stockholms centrum i syfte att uppföra 20 bostäder på fastigheten. Älta är ett av områdena som Nacka Kommun planerar att utveckla under de kommande åren. Detaljplanarbetet för totalt ca 950 nya bostäder, förnyat Älta centrum samt lokaler för olika verksamheter är i slutfasen och utbyggnaden beräknas pågå fram till 2030.

Fastigheten tillträds den 25 april 2022 och bygglovsprocessen slutförs kort därefter. Det överenskomna marknadsvärdet för fastigheten vid tillträdet är 27 mkr vilket ger en belåningsgrad om ca 74%. En handpenning om 10% har erlagts av låntagaren som har en gedigen erfarenhet av bostadsrättsprojekt i Stockholm med omnejd. Tre projekt har delfinansierats via Tessin och hittills har totalt fyra lån återbetalats till investerarna.

Bolaget lånar nu in upp till 20 mkr för att delfinansiera förvärvet av fastigheten. Återbetalning väntas ske genom försäljning av de bostadsrätterna som planeras uppföras under 2022/2023. Lånet löper upp till 18 mån med 8% årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten.

Investeringens styrkor

  • Fastighetpant med bästa rätt

  • Erfaren utvecklare med fyra återbetalda lån

  • Eftertraktat läge

Rest kapital på 1 dag
20 060 000 SEK
Antal investerare
170
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 18 mån
Årsränta
8%
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#22127-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.

Registrera konto