Kiinteistö-Silta Oy • Helsinki • Finland

Investera i Konvertering av råvind i Helsingfors centrum

En fastighetsutvecklare konverterar nu en råvind i centrala Helsingfors till åtta vindslägenheter. Bygglov är beviljat och rivningsarbetet pågår. Lånet löper upp till 13 mån med 9% årsränta och säkerställs med aktiepant samt personlig borgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare konverterar en råvind till lägenheter i ett befintligt bostadsaktiebolag i centrala Helsingfors. Totalt kommer ca 500 kvm förädlas till åtta lägenheter på mellan 45-95 kvm. Rivningsarbetet pågår och ombyggnationen planeras starta under september/oktober med beräknat färdigställande under sommaren 2023. I byggnaden där konverteringen sker finns både ett café samt en Alko-butik och i närområdet finns ett flertal restauranger och butiker.

I nuläget är en av de totalt åtta bostäder bokade. Projektet genomförs inom RS-systemet vilket innebär att byggnationen delvis finansieras genom försäljningsintäkterna. Projektvärdet väntas uppgå till ca 5,12 MEUR med en belåningsgrad LTGDV om ca 22%. Låntagaren har tidigare genomfört en liknande konvertering i Esbo och två lån har återbetalats till investerarna via Tessin.

Enligt plan lånar bolaget nu in upp till 400 000 EUR i en andra kapitalresning i syfte att delfinansiera byggnationen. Ytterligare en kapitalresning väntas genomföras under 2022 i syfte att färdigställa projektet. Lånet löper upp till 13 mån med 9% årsränta och säkerställs med aktiepant samt personlig borgen

Investeringens styrkor

  • Två återbetalda lån

  • Eftertraktat läge

  • Rivningsarbetet pågår

Rest kapital på 12 dagar
357 000 EUR
Land
Finland
Antal investerare
56
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 13 mån
Årsränta
9%
Minimiinvestering
3 000 EUR
Lånenummer
#22107-2

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.