BRF Bönahöjden 1 • Gävle

Investera i Byggstartat projekt med 70% sålt i Gävle

En fastighetsutvecklare bygger nu 13 bostadsrättsvillor i det eftertraktade området Engeshöjden i Gävle. Markarbetet pågår och i dagsläget är nio bostäder sålda med förhandsavtal. Lånet löper upp till 12 mån med 9% årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt begränsad personlig borgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu 13 bostadsrättsvillor i det nya och eftertraktade området Engeshöjden i Gävle. På området kommer totalt ett 40-tal bostäder att uppföras i form av villor och kedjehus under 2022-2024. Läget är naturnära med havsutsikt och ligger drygt 10 km från Gävles centrum.

I dagsläget är nio av 13 bostäder sålda med förhandsavtal. Förberedande arbeten för de aktuella villorna, som omfattar områdets första etapp, är färdigställda. Hittills har ca 17 mkr investerats i projektet i form av markförvärv, anslutningar och markarbeten. Första husleveransen är bokad till vecka 40 och bostäderna förväntas färdigställas under sommaren 2023. Totalentreprenaden har avtalats med fast pris vilket gör att budgeten är fastställd.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr i en första kapitalresning för att delfinansiera byggnationen. Ytterligare två lyft planeras under 2022 för att färdigställa projektet. Lånet löper upp till 12 mån med 9% årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt begränsad personlig borgen.

Investeringens styrkor

  • Försålt projekt

  • Påbörjad byggnation

  • Eftertraktat och havsnära område

Rest kapital på 6 dagar
7 080 000 SEK
Antal investerare
89
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 12 mån
Årsränta
9%
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#21164-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.