Brf Nacka Onyx • Nacka

Investera i Lägenheter nära stad, natur och hav i Nacka

En fastighetsutvecklare med fyra återbetalda projekt via Tessin uppför nu 36 bostadsrätter i Saltsjö-Boo, Nacka. Lånet löper upp till ca 17 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt proprieborgen.

Översikt

En etablerad koncern uppför nu 36 bostadsrätter i Eknäs, Nacka kommun, endast 15 minuter från Södermalm med buss eller bil. Förberedande markarbetet är påbörjat och bostäderna beräknas färdigställas under Q4 2022. Produktionen är försenad med ett par veckor då upphandling med entreprenören har tagit något längre tid än väntat.

Hittills har ca 20 mkr investerats i projektet i form av markförvärv och projektering. Projektet har värderats till ca 45 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt februari 2021). Moderbolaget, som ställer borgen för det aktuella lånet, har mångårig erfarenhet av fastighetsutveckling och redovisar preliminärt en balansomslutning om ca 70 mkr per 2020-12-31 med en soliditet om 81 %.

Enligt plan lånar bolaget nu in upp till 12 mkr i en andra av totalt tre kapitalresningar för att delfinansiera byggnationen av bostadsrätterna. En sista kapitalresning väntas genomföras senare under 2021/2022. Lånet löper upp till ca 17 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Erfaren utvecklare

  • Fyra återbetalda kapitalresningar

  • Finansiellt stark motpart

Rest kapital på 0 minuter
12 100 000 SEK
Förlängd löptid
Antal investerare
1
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 17 mån
Årsränta
9 %
Minimiinvestering
100 000 SEK
Lånenummer
#21103-2

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.